LA PRAIRIE莱珀妮「鱼子超升精华」互动展

项目品牌: La Prairie

项目行业: 护肤

项目日期: 2023-03-09 10:00 2023-03-15 22:00

项目地点: 深圳 罗湖万象城

项目名称: LA PRAIRIE莱珀妮「鱼子超升精华」互动展

LA PRAIRIE莱珀妮「鱼子超升精华」互动展

2023年03月09日-2023年03月15日

深圳 万象城一期L1中庭

项目预热


项目现场

-end-

内容来自深圳万象城微博和微信公众号,出处见品牌及网络

原文连接:https://weibo.com/1927178665/MwEmJvVGt

https://mp.weixin.qq.com/s/-PCnFzJCHVKMn7mFMbxsQA

x 2